Protokoll styrelsemöte 1 september 2017

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Bridgeförbundet den 1/9 2017, Öresunds lokaler, Stockholm.

PDF-fil, för utskrift

Närvarande

Ordförande & styrelse
Mats Qviberg (MQV), Per-Olof Eriksson (POE), Pontus Silow (PSI), Christer Grähs (CGR), Per Leandersson (PLE), Helena Axelsson (HAX).

Suppleanter
Lars Persson (LPE) och Ann Ohlson (AOH).

Valberedning
Sakrevisor Börje Dahlberg (BDA).

Personal
Micke Melander (MME), Johan Grönkvist (JGR) och Roger Wiklund (RWI).

Frånvarande
Carl Ragnarsson (CRA)

§ 90 Öppnande av mötet

Ordförande MQV förklarade mötet för öppnat.

§ 91 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 92 Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades.

§ 93 Åtgärdslistan samt underhandsbeslut

Det förelåg ingen åtgärdslista från förra mötet.

  • Styrelsen har fattat underhandsbeslut om att utse Tobias Törnqvist till ordförande i Disciplinnämnden (DN).

  • Styrelsen har fattat underhandsbeslut om att utdela förtjänsttecken i guld till segrarna i Junior-EM som spelades i Samorin, Slovakien.

§ 94 MK

Informerade RWI
att- MK tillsammans med OrgK planerar inför Öppna Junior NM samt Nordiska Juniorlägret 2018. Vi satsar på en större internationell representation än tidigare. Under sommarens internationella mästerskap har marknadsföringen av evenemanget inletts, som skall genomföras i Falkenberg under påskhelgen 2018.

att- MK håller på och inventerar vilka ämnen klubbarna eftersöker avseende Minikurser.

att- MK fortsätter att se över och utöka arsenalen avseende marknadsföringsmaterial, såväl avseende juniorrekrytering som produkter våra klubbar kan använda vid provbridge och liknande.

att- inga fall föreligger i DN. Sedan förra mötet har två fall hanterats, båda renderade i en månads avstängning. Handläggningstiderna för dessa ärenden låg på under en vecka, allt enligt DN:s nya arbetssätt. Ny ordförande i DN är sedan den 1/7 Tobias Törnqvist, Göteborg.

att- Utbk har gjort klart Minibridgefoldern och den första kursen i juniorserien. Materialet är tryckt och finns tillgängligt att beställa från bridgeförlaget för våra klubbar.

§ 95 TK

Informerade CGR;
att- Allsvenskan börjar spelas den 2/9. Det är i och med detta det första tillfället då de nya lagarna kommer att tillämpas.

att- man under sommaren, med stor hjälp av Jan-Eric Larsson och våra Elit-TL översatt och sedermera korrekturläst de nya lagarna. De publiceras initialt endast digitalt.

att- WBF fattat beslut om ändrad ålder avseende seniorklassen. Under en period kommer åldersgränsen successivt att höjas till 65 år. Frågan kommer att tas upp på kommande TK-möte.

att- kommande JSM som kommer att spelas i Köpenhamn snarast möjligt skall utvärderas så att beslut inför kommande mästerskap kan fattas.

§ 96 UK/Internationellt

Informerade PLE;
att- svensk landslagsverksamhet fortsätter att prestera fantastiska resultat. Juniorspelarna går i spetsen där Linus Dahlström och Simon Ekenberg vann JVM-par. Under JEM-lag vann såväl U26 som U21 sina klasser. Dessutom vann Sverige brons i såväl veteran- som damklassen under VM.

att- kaptenen för Veteranlandslaget, Tommy Gullberg, meddelat sin avgång. UK är i färd med att utannonsera tjänsten.

att-Framgångarna för Svensk landslagsbridge vid de senaste europamästerskapen har lett och leder till högre landslagskostnader, då vi har fler lag som kvalar in till VM. Då verksamhetsåret 2016-2017 var ett år med låga landslagskostnader görs en avsättning till landslagsfonden. Detta i sin tur får konsekvensen att ett minusresultat för förbundet kommer att redovisas.

§ 97 Organisationskommittén

Informerade LPE;
att- Svenska Cupen fortskrider enligt plan. Omgång sex har precis startat och planering inför 2018 års tävling har påbörjats. Allt ser bra ut inför årets finalspel i Uppsala.

att- den 23:e Bridgefestivalen har genomförts. OrgK är mycket nöjda med arrangemanget. Deltagarmässigt noterades en marginell nedgång med 0,7 %.

§ 98 Ekonomi och Kansli/BIT

Informerade JGR;
att- det ekonomiska läget ser ut som förra året vid samma period, vilket innebär att SBF ungefär gör ett nollresultat.

att-kansliet har åter flyttat in i sina lokaler efter renoveringen av idrottens hus. Allt har gått smidigt tillväga.

Informerade PSI;
att- förvaltning och utveckling av BIT fortskrider enligt plan och att såväl klubb- som distriktssidor även fortsättningsvis implementeras enligt plan.

att- det mycket glädjande ser ut som att domännamnet bridge.se inom kort kommer att tillhöra SBF.

§ 99 Riksstämman

Informerade JGR;
att- alla förberedelser går som de skall samt att programmet är klart.

att- medlemsantalet jämfört med samma datum föregående år pekar mot ett litet men dock ökande antal av såväl betalande medlemmar som I-medlemmar och juniorer.

Informerade MME;
att- verksamhetsberättelser/planer från de olika kommittéerna är klara, och att det enda som återstår är den slutgiltiga ekonomiredovisningen.

§ 100 Motioner

Informerade CGR;
att- tre motioner inkommit till årets Riksstämma.

Motion 1
Running scores vid guldtävlingar. Motion från Värmland-Dals Bridgeförbund
Beslutade styrelsen;
att- föreslå stämman bifalla motionen.

Motion 2
DM-lag. Motion från Värmland-Dals Bridgeförbund
Beslutade styrelsen;
att- styrelsen anser motionen är besvarad då nuvarande regelverk redan tillåter det som föreslås.

Motion 3
Partävlingar med Strataberäkning. Motion från Stockholms Bridgeförbund
Beslutade styrelsen;
att- föreslå stämman bifalla motionen.

Beslutade styrelsen;
att-ge CGR i uppdrag att formulera styrelsens motiveringar och beslut.

§ 101 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

§ 102 Kommande möten

Informerade MQV;
6/10 Örebro/Scandic Hotel
7/10 Konstituerande möte
24/11 14.00 Telefonmöte

§ 103 Avslutning

Ordförande MQV tackade för ett bra och givande möte och förklarade det för avslutat.

Vid protokollet
Roger Wiklund

Justeras
Mats Qviberg
Lars Persson