Partner sökes

Helén Gabrielsson, Lindesberg söker spelpartner från och med den 29 maj och framåt. Helén har telefon 070 226 9388 och 0581 511 55.

Hjördis Andersson har anmält att hon inte har någon partner den 7 augusti.