Medlem

Medlemskap

Medlemsavgiften i Nora är för närvarande 390 kr/år varav 50 kr går till Nora Bridgeklubb. Resterande är avgifter till Svenska Bridgeförbundet (FSB) och Örebro läns Bridgeförbund.

Vill man kan man vara medlem i mer än en klubb, då blir man stödmedlem i den andra klubben. Att vara stödmedlem i Nora Bridgeklubb kostar 50 kr/år. Avgiften betalas kontant till klubbens kassör.

Ordningsregler

Spelare, som skall delta i en tävling, skall vara på plats senast 10 min före start.
För allas trivsel uppmanas alla att vara lågmälda.
Vid felaktigheter under spelet skall tävlingsledaren (TL) tillkallas
Telefoner ska vara avstängd

Logga in för att se Mina tävlingar.