Föranmälan slopas

Tre Sang har beslutat att ta bort kravet på föranmälan till samtliga tävlingar utom onsdagar. Detta gäller omedelbart så även om vi inte hunnit ta bort detta krav på alla kommande tävlingar, kan du bortse från detta.

Likaså, om du redan anmält dig till någon tävling (ej onsdag) och får förhinder, behöver du inte meddela detta.

Styrelsen
BK Tre Sang