Medlemsavgifter

Medlemsavgiften betalas en gång per spelår och följer förbundets verksamhetsår 1 september - 31 augusti. Samma summa betalas oavsett om man betalar 31 augusti eller 1 mars.

Ett inbetalningskort kommer inplastat i medlemstidningens juninummer och avgiften ska betalas senast 31 augusti. 2021 börjar detta nummer av tidningen att delas ut runt den 24 juni.

Om man inte betalade sin medlemsavgift 2020/2021, men vill vara med 2021/2022 får man de sista månaderna ”på köpet” om man betalar fr.o.m. 15 juni. Medlemsavgiften gäller då från betaldag t.o.m. 31 augusti 2022.

OBS! betala inte före 15 juni, då betraktas det som avgift för medlemsåret 1 september 2020 - 31 augusti 2021.

Hur mycket ska jag betala?

Är du osäker på vilket belopp du ska betala kan du kontakta din klubb eller kansliet för information. Kansliet når du via e-post kansliet@svenskbridge.se eller telefon: 019 - 277 24 80

Är du osäker på om du har betalat kan du försöka logga in på hemsidan. Blir du nekad inloggning har du inte betalat.
Om du kan logga in klicka på ”Mina sidor”, där ser du om det står Medlem: Ja (2021), då får du ett nytt inbetalningskort med tidningen i slutet av juni. Står det Ja (2022) har du betalat för 2021/2022.

Betalar du via internet?

Då behövs inte något inbetalningskort.
Här finns 2 alternativ:

  1. Om du ska vara medlem i samma klubb som tidigare och har förlagt din faktura kan du med fördel höra av dig till kansliet via e-post kansliet@svenskbridge.se eller telefon 019-277 24 80 och få din faktura eller ditt OCR-nummer e-postat till dig. Betalning ska då göras till BG: 898-6523

  2. Betala aktuellt belopp till BG 373-3482. Skriv namn och medlemsnummer i meddelanderutan. Utan medlemsnummer kan inte betalningen registreras, den läggs då på ett observationskonto tills någon efterlyser den. Kom ihåg att meddela ev klubbyte till kansliet, mellan 16 september och 14 juni krävs även godkännande från klubbarna.

Betalar du genom att skicka in räkningar via BG?

Om du inte har något inbetalningskort går det bra att skriva ett eget.
Skriv medlemsavgift för namn och Mid-nummer i meddelanderutan.
Betalningsmottagare: Svenska Bridgeförbundet BG 373-3482

Alternativ

Fråga din klubbs kassör om du kan betala direkt till honom/henne, så kan han/hon be kansliet dra medlemsavgiften från klubbens ruterkonto.

Rörlig avgift

Utöver den personliga medlemsavgiften betalar klubbarna en rörlig administrativ avgift.
Mer om detta kan du läsa på denna sida