Bridgefestival 2021 inställd

Styrelsen för Svenska Bridgeförbundet har det trista beskedet att Bridgefestivalen 2021 som en livetävling i Örebro har nödgats ställas in. Styrelsen har fattat detta beslut på inrådan av Festivalkommittén.

Folkhälsomyndigheten och Regeringen har i förra veckan kungjort en preliminär tidtabell för lättnader i regelverk och rekommendationer i sommar. Vi ser, med hänsyn till dessa, ingen möjlighet att avhålla en live-festival. Faktorer som vägts in är bl a antal deltagare, in- och utpassager, rörelser inom lokalerna, samt funktionärer.

SBF fokuserar nu på att avhålla en gedigen Onlinefestival under samma period som livefestivalen skulle ha ägt rum. Som tidigare kommunicerats kommer samtliga par-SM-discipliner att avhållas, och vi börjar nu planerandet för såväl en Chairman’s Cup, sidotävlingar och en avslutande guldpartävling. Både SM Lag Veteran som SM Lag Mixed kommer att anordnas, men detta i perioden före Onlinefestivalen. En juniortävling planeras också.

Mer information om Onlinefestivalen kommer före midsommar, men alla medlemmar uppmanas att reservera tiden 30 juli till 8 augusti för en bridgefest nästan lika högtidlig som den ordinarie Bridgefestivalen.

Styrelsen är givetvis besvikna att inte kunna genomföra livefestivalen, till vilken förberedelserna var på god väg, men hoppas dels på medlemmarnas förståelse, dels på att den Onlinefestival som kommer i dess ställe kommer att samla stort deltagande.

För styrelsen

Martin Löfgren
Ordförande

Samarbetspartners