Kallelse till årsmöte Kristianstad Bridgeklubb

”Kallelse” till årsmöte i Kristianstads Bridgeklubb, 23 februari 2021

På grund av myndigheternas restriktioner och rekommendationer i samband med coronapandemin kan årsmötet avseende 2020 inte genomföras som tidigare år. Styrelsen har därför beslutat att genomföra årsmötet genom en form av röstningsförfarande enligt följande.

Genom att utforma en röstningsblankett enligt årsmötets dagordning ges våra medlemmar möjlighet att deltaga i beslut. Röstningsblanketter och övriga underlag för mötet finns på klubbens hemsida. På begäran kan underlagen skickas som brevförsändelse.

Röstningsblanketterna återsändes, i mån av intresse, ifyllda med era svar antingen per mail, med posten, telefonledes till Rune Gunnarsson (17-19/2) eller läggs direkt i vår brevlåda vid klubblokalen, så att de är styrelsen tillhanda senast den 23 februari 2021.

Adresser:

Mail: kristianstads-bk@telia.com

Post: Kristianstads Bridgeklubb
Videllsgatan 1 , 29154 Kristianstad

Samtal med Rune Gunnarsson tel 0705-481419

Följande handlingar finns på klubbens hemsida under rubriken Klubbnyhet/Kallelse till årsmöte

• Röstningsblankett/Dagordning för mötet
• Verksamhetsberättelse för 2020
• Årsbokslut 2020.
• Revisionsberättelse för 2020.
• Förslag till budget för 2021.
• Valberedningens förslag till styrelse och revisorer.

Protokoll från ”årsmötet” med redovisning av röstningsutfallet kommer att finnas tillgängligt på klubbens hemsida senast 20 mars 2021.
Styrelsen för Kristianstads Bridgeklubb hälsar Er varmt välkomna att delta i röstandet!

Catarina Meland
Ordförande tel 070 5944241

Skickat den: 
6 feb 2021 kl 14:09