Covid 19 och nuläget

Efter gårdagens presskonferens och vädjan från Statsministern ger Arbetsutskottet följande rekommendation

Smittspridningen i Sverige har, som alla säkert uppmärksammat, tagit en oroväckande fart med åtföljande konsekvenser för inte bara oss människor i allmänhet, men också för en redan trängd och sliten sjukvård.

I går utfärdades nya riktlinjer, denna gång genom ett förslag till lagändring som begränsar antalet deltagare i ”allmänna sammankomster” till 8 personer fr o m 24 november. Det kommenterades att man övervägt fler tvingande åtgärder (till skillnad från rekommendationer) men inte ansett sig kunna gå längre då man skulle riskera en kollision med grundlagsskyddade rättigheter. Statsministern vädjade dock till allas samarbete att över huvud taget undvika folksamlingar (shopping, gym…).

SBF som förbund ser inte någon möjlighet att detaljstyra klubbars verksamhet i covid-tider. Dock ber vi alla arrangörer inom SBF att noga tänka över eventuellt öppethållande, oaktat lagstiftningens specifika omfattning och de skyddsåtgärder man vidtagit (i form av exempelvis bordskryss och skärpta administrativa rutiner), i ljuset av det speciella läge vi befinner oss i just nu.

För SBF:s styrelse/AU
Martin Löfgren