JK möte 2 och 3

Här kommer en kortversion av JKs andra och tredje möte. Det första i januari och det andra i februari via telefon.

Hela protokollen finns här:

  1. Huvudpunkten i båda mötena är det nordiska juniorlägret som Sverige är ansvarig för i år. Lägret förläggs i Örebro under Kristi Himmelsfärdshelgen. Förhoppningsvis ger det samordningsvinster med de andra arrangemang som pågår i Örebro samtidigt.

Det blir läger från to-sö med boende på Scandic Grand. Två förmiddagar ägnas åt workshops med utbildning på olika nivåer och i övrigt blir det tävlingar av olika slag. VI kommer också att gå iväg på någon gemensam aktivitet där vi får använda våra geniknölar lite extra. Just nu pågår arbetet med att hitta rätt medarbetare som kan hjälpa till med dagarna. När detta skrivs har mycket redan fallit på plats.

Inbjudan/rekrytering till lägret sker via alla våra kanaler, samt personliga kontakter. Micke M ansvarar för kontakterna med de övriga nordiska förbunden.

  1. JK konstaterar att Junior och rekryteringskonsultentjänsten är tillsatt. Vi välkomnar Mats Engman i vårt gäng.

  2. Till bridgefestivalen i sommar planerar vi för att ha tagit fram informationsmaterial till dem som är intresserade av att arbeta med juniorbridge. Janne ser till att ”Varbergsexemplet” finns presenterat i eget material. Fler tankar tar vi med Mats när han har börjat.

  3. Den inventering om vad som pågår i klubbarna, riktat till juniorer fortsätter.

  4. Vi vill involvera fler klubbar i juniorarbetet, även de som inte har en stor juniorverksamhet. På Forum skriver Ida ett upprop och bjuder in till att vara arrangör eller medarrangör för kommande event.

Samtliga publicerade protokoll från JK ligger här JK protokoll