Forum » Allmänna diskussioner » Finalen SC, segment 2

Finalen SC, segment 2

1 inlägg / 0 nya
Rainer Trapp
Finalen SC, segment 2

I referat fr segment 2 i finalen i svenska cupen nämns en slambricka där Gubbvarning olyckligtvis hamnar i 6 ruter där trumfen sitter 5-0, och det blir straff. Vid andra bordet hade Gubbvarning offrat sig med 6 spader som kostade 800. 6 ruter borde gått hem! Vid bordet blev det klöver ut till bordets ess. Man inkasserar ruterkungen och noterar snedsitsen. Eftersom N som spärrat i spader knappast har 7-korts klöver kan man stjäla en klöver lågt på handen. Sedan kan man inkassera tre hjärterstick. Ny klöver till högstöld med 10:an, spaderess och en spaderstöld på bordet. Bordets sista klöver stjäls med trumfesset. Bordets trumfdam och knekt ger de två stick som fattas. Så Gubbvarning förlorade brickan framförallt på dålig spelföring…/Rainer Trapp, Eskilstuna