Föranmälan i spader

För att underlätta för tävlingsledarna och samtidigt göra hela anmälningsproceduren säkrare är det ett starkt önskemål att alla föranmälningar till tävlingar görs i Spader….. läs vidare i bifogat dokument.