Presentationsfilm för Bridge

Med några av våra härliga juniorer som ambassadörer har en presentationsfilm om bridge satts samman.
Filmen kan användas vid all presentation och med fördel vid presentation för juniorer, lärare och rektorer.
Den har bland annat använts vid Riksidrottsförbundets årsmöte, där den fick mycket beröm.