Styrelsebeslut om förändringar för att förbättra klubbens ekonomi

Styrelsen diskuterade vid det senaste mötet åtgärder för att förbättra klubbens ekonomi, utan att behöva höja spelavgiften. Följande förändringar beslutades och gäller från 1 september 2022:

• Kuponghäftet innehåller 11 kuponger istället för 12.
• Priser till vinnarna minskas i antal. Vi delar bara ut pris till placering 1-3 (vid färre än 5 bord bara till placering 1-2). Vi behåller ett extra scratchpris på onsdagar, då vi alltså delar ut två förstapris och ett andra- och ett tredjepris.
• Lottpriset tas bort.
• Förstaprisvinnarna får välja mellan gula presentkort och lotter. Övriga pristagare får enbart lotter (inga presentkort).
• Vi slutar servera kaffe före spel. Kaffe serveras enbart i pausen. Medtag egen kaffetermos om kaffe önskas före spel.

Vi hoppas på medlemmarnas förståelse för att dessa förändringar är nödvändiga för att förbättra hållbarheten i klubbens ekonomi på lång sikt.