Protokoll Juniorkommittén 220530

Protokoll fört vid Juniorkommitténs möte via Teams 220530.

PDF-fil för utskrift

Närvarande: Allan, Björn, Eva, Sigrid
Anmält förhinder: Ping, Micke

§1. Hej och välkomna, mötet öppnas

—-

§2. Sekreterare för mötet - Eva

—-

§3. Dagordningen antogs, inga övriga frågor anmäldes

—-

§4. Medaljutdelning för JSM

JSM genomfördes på Realbridge i januari och prisutdelningen har inte ägt rum.
JK beslöt att
- medaljerna delas ut i samband med Bridgefestivalen.

—-

§5. Mentorskap

Två ansökningar om mentorer har kommit in.
JK beslöt att
- utse en tillfrågad mentor till den första ansökan samt att arbeta vidare med den andra ansökan

—-

§6. JNM

Sverige har ansvar för JNM 2023 vilket sammanfaller med övriga NM som också arrangeras i Sverige.
JK beslöt att
- efter samråd med TK spela JNM i samband med NM. Tävlingen är tänkt att äga rum i juni månad.

—-

§7. Nordic Junior Camp

Sverige ansvarar även för att inbjuda till och genomföra NJC 2023.
JK beslöt att
- JNC genomförs helgen i v 43 2023 och ersätter det ordinarie Rikslägret.

§8 Utvärdering senaste Rikslägret

Lägret genomfördes 26-28/5 i Värnamo. Värnamo Bridgeklubb välkomnade oss med ett fint arrangemang och allt praktiskt fungerade utmärkt. Stort tack till klubben för allt som ni gjorde för oss!

Trots idogt arbete från JK hade det inte gått att hitta några workshopledare till detta läger. Detta syntes i utvärderingen som kritik från flera deltagare.

Programmet med introduktion till minibridge och Minibridgecup mottogs med blandat intresse från deltagarna. De nya uppskattade att det gick att delta i lägret utan förkunskaper medan de mer erfarna saknade utbildning på högre nivå.

Många deltagare önskade också att det hade funnits möjlighet att lämna lägret för att ha aktiviteter på egen hand.

Ledarna på lägret upplevde vissa svårigheter då deltagare valde att komma och gå lite som man ville. Ingen skugga må falla över dem som i förväg hade anmält att man behövde resa hem lite tidigare.

—-

§9 Nästa Riksläger

Nästa Riksläger är planerat till 28-31/10. St Erik, Stockholm har sagt ja att vara värdklubb för arrangemanget. JK är dock oroat över situationen och möjligheten att ta ansvar för deltagarna.
JK beslöt att
- Eva kontaktar St Erik och informerar om läget
- beslut om lägrets genomförande tas efter sommaren

—-

§10. Ansökningar ur fonder

Fyra ansökningar har kommit in:
2 st ansökningar för finansiering av deltagande i Riksläger där det inte finns klubbar som bidrar, 1 st deltagande i Öppna JVM, samt en ansökan som vi av särskilda skäl redovisar endast till kansliet i särskilt bilagt dokument.
JK beslöt att
- bevilja 600 kr till Jonas Tjärnemo ur Juniorfonden
- bevilja 1500 kr sammanlagt till Bien och Maihi Rasmunssen ur Juniorfonden
- bevilja 5000 kr till Andreas Abragi ur Göranssonfonden.
- bevilja 600 kr till stöd för deltagande i verksamhet, ur Juniorfonden

Eva deltog inte i det tredje beslutet i paragrafen

—-

§11 Minibridge Cup, MBC

I höst genomför SBF Minibridge Cup som den största rekryteringssatsningen i modern tid. JK diskuterar hur initiativet stöds på bästa sätt. Förslag att ha pris till bäst placerade lag som består av 3 nya spelare som samtliga är juniorer. Priset blir att JK bekostar deltagarnas kostnad för boendet på Scandic Väst under Bridgefestivalen närmast efter MBC.
JK beslöt att
- bidra med pris till det lag som består av 3 nya juniorer som placerar sig bäst i MBC.
- priset blir i enlighet med förslaget ovan
- bekosta priset med medel ur Juniorfonden

——

Mötet avslutas och Eva tackar JK för gott och villigt arbete under terminen.