Juniorrapport: Ge aldrig upp

Här kommer en gammal bricka som bevisar att man aldrig ska ge upp. Ibland kan allt falla på plats när man hamnat i ett kontrakt som ser helt hopplöst ut, men skam den som ger sig.

32
K10654
D32
Dkn7
EKDkn9764
93
kn8
5
9
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
4
Pass
Pass
Pass

Som vi ser har man fyra taktapp, men försvaret hittade inte att ta de fyra första sticken. 9 vanns med esset och Öst vände med hjärter till partnerns ess. K och mer ruter i vända som stals av Öst med T varav jag stal över. Nu trumfade jag ut i två varv då Väst hade två spader och Öst ingen efter den tidigare stölden. Nu ser det väldigt tungt ut, och det kan se ut som att enda chansen är att Väst både har längd i hjärter samt AK. Vi kan då gå hem på en skvis i hjärter och klöver.

Så kan det dock inte sitta eftersom att Väst redan har visat upp sexkortsruter och tvåkortsspader. Han kan därför inte ha fyra hjärter och AK, för då har han 14 kort Smile (dessutom spelade han inte ut klöver).

Enda chansen som finns är att istället skvisa Öst i hjärter och klöver. Eftersom han sakar bakom bordet kommer vi att behöva kasta bort alla klövrar för att behålla K10. För att skvisen ska funka behöver alltså 5 vara ett hotkort och Öst behöver då ha AK10986 samt fyra hjärter. Så satt det också och kontraktet gick hem.

Hela given:

32
K10654
D32
Dkn7
10
kn872
E4
EK10986
EKDkn9764
93
kn8
5
85
ED
K109765
432
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
4
Pass
Pass
Pass