Behöver vår klubb synas på sociala medier?

Ja, detta är något som efterfrågas av en del av våra medlemmar. Det media som oftast nämns är Facebook, och det tycks som att en hel del av oss faktiskt är med där. Vad innebär det då för en organisation att synas där och vad krävs i form av engagemang och arbetsinsats? Svaret på den frågan beror naturligtvis på vad man sätter upp för mål.

För ett företag eller en organisation som vill nå ut till en större marknad, ofta som ett komplement till befintlig hemsida, skapar man som regel en så kallad Facebook-sida. Där kan man potentiellt nå ut till alla världens användare av datorer, telefoner och andra uppkopplade enheter, ungefär på samma sätt som en vanlig hemsida.

Ett mer begränsat sätt är att skapa en grupp som endast är till för våra egna medlemmar, där man kan diskutera bridge i allmänhet och vår egen klubb i synnerhet.

För att börja någonstans behöver vi veta vad ni som medlemmar tycker, vad era önskemål är, och om ni är medlemmar på Facebook. Skicka e-post till bktresang@gmail.com med Facebook i ämnesraden och berätta vad du tycker.

  • Ska klubben finnas på Facebook och varför?
  • Är du själv med på Facebook, vilket namn har i så fall din profil?
  • Känner du till andra av klubbens medlemmar som är med på Facebook, deras profilnamn?

Låt oss börja där, så får vi se vart det bär hän, skicka dina synpunkter!