Styrelse

Namn Roll E-post Telefon
Arne Friberg Ordförande, AU 070-627 89 80
Birgitta Wirén Kassör, AU, TK 0708-78 22 96
Göran Klaesson Sekr, AU, TK 0705-41 11 44
Peter Hansson Ledamot 0706-84 37 66
Nils-Erik Torstensson Ledamot 0704-24 65 59
Barbro Egir Ledamot 0706-88 48 90
Monika Oskarsson Birger Ledamot 070-539 53 43
Ulla Folkesdotter Suppleant 0739-335-534
Ulla Fogelin Suppleant 0705-48 41 88

AU=Arbetsutskott, TK=Tävlingskommitté

Valberedning

Namn Roll E-post Telefon
Börje Allard Ledamot, SK 0730-32 75 84
Gunilla Hallin Ledamot 0141-402 49
Christina Persson Ledamot 0705-26 15 38

SK=Sammankallande

Revisorer

Namn Roll E-post Telefon
Göran Hugosson Ledamot 0141-52966
Elisabet Nord Ledamot 0141-541 24
Anita Norrman Suppleant 0141-22 23 01

Övriga funktioner

Namn Funktion E-post Telefon
Göran Klaesson TL 0705-41 11 44
Börje Allard Ansv. lokalvård 0141-531 53
Roland Chorell TL 0705-17 34 03
Arne Friberg TK,Partnerförmedling 0706-27 89 80
P-G Igelström Kursledare 0701-30 40 08
Göran Björnståhl Nybörjarkurs 0727-21 10 26
Birgitta Wirén TL, TK 0708-78 22 96
Annelie Kåberg TL 0705-22 07 55
Göran Klaesson TL, TK 0705-41 11 44
Tomas Gustafsson TL, TK, Webmaster 0708-21 83 08
Anita Norrman TL 0141-22 23 01

TL=Tävlingsledare, TK=Tävlingskommitté