Minikurser

Under de senaste åren har det arbetats fram ett helt nytt kursmaterial av SBF:s juniorkommitté för att lära ut bridge. Materialet delas in i tre omgångar.

Den första är MiniBridge introduktionen för att få en snabb inblick i spelet.
Den andra är en kursbok för första terminens studier där man fokuserar på att spela korten, spelteknik.
Den tredje boken, termin två, behandlar budgivningen där det lärs ut 5533 (femkorts högfärg).
Planen är att så småningom även kunna erbjuda videomaterial för hela serien. Materialet var i grunden framtaget för juniorbridge, men används allt oftare även vid vanlig undervisning av landets bridgeklubbar. Materialet beställs från Bridgeförlaget

För de som satt sig in i materialet är vetskapen god om att kurserna är ”avskalade” för att sätta fokus på det eleven verkligen behöver lära sig för att komma vidare. Ett exempel i detta är att vi inte lär ut stödpoäng under termin två när eleven lär sig bjuda. Skälet är att om vi börjar röra om i det området kommer vi obönhörligen in på kortvärdering varvid det blir betydligt svårare att lära sig grunderna som såväl behövs för att lära sig och förstå bridge.

Med en solid grund på plats är det mycket enklare att bygga på sitt system. För detta ändamål tas ett stort antal Minikurser fram, dessa släpps i fyra paket om ca 10 lektioner. Ett paket/kvartal under 2019.

Om du som klubb/kursledare vill ta del av Minikursmaterialet så rekvireras det från Micke Melander, mme@svenskbridge.se Materialet kommer endast att finnas som lösbladssystem, varför du själv får skriva ut och distribuera det hela.

Tanken är att du som kursledare ska kunna plocka och välja vilka minikurser du vill ha på din utbildning, därmed kommer det inte att tryckas som elevbok. Exempelvis kommer det att finnas två lektioner av RKCB där den ena lär ut 0314 och den andra 1430. detta just för att du som kursledare ska kunna ha möjligheten att lära ut det som mest frekvent spelas på din klubb.

Har du frågor, funderingar eller vill rekvirera Minikurserna kontakta Micke Melander, mme@svenskbridge.se

Minikurser

Just nu finns elevmaterial och PPT-stöd till 20 Minikurser.

SPELTEKNIK

Nr Kurs PPT
1. Kortvärdering - Stödpoäng mm PPT finns
2. Kortvärdering - Längdpoäng mm PPT finns
3. Kortvärdering - före eller efter? PPT finns
4. Kortvärdering - Inviter, slutsatser, mm PPT finns
5. Spela par- eller lagtävling PPT finns
6. Spela med oddsen 1 PPT finns
7. Spela med oddsen 2 PPT finns
8. Tempot i Bridge PPT finns
9. Etik och uppförande PPT finns
10. Markering - Schneider PPT finns
11. Markering - Malmö PPT finns
12. Markering - Lavinthal PPT finns
13. Ledtrådar och Reverse Dummy PPT finns
14. Ledtrådar och trumfmask PPT finns
15. Ledtrådar och skvis PPT finns
16. Slutspel, elimination och inpetning PPT finns
17. Slutspel, frysta färger och färgkomb. PPT finns
18. Slutspel, slutprovet PPT finns
19. Utspel 1-3-5 PPT finns
20. Utspel 2-4 PPT finns