Stödmedlemmar

Du är välkommen som stödmedlem i klubben. Det kostar 100 kr per år och betalas till klubbens Bankgiro-konto 5444-0011.