Sommarserien 2018

Ull
Ull
Östen Svantesson [5765]
Fredrik Jarlvik [4451]
Mats Holm [4537]
Klas Bellander [4541]
Siv Jarlvik [5751]
PELE
PELE
Hans-Olof Holmqvist [15960]
Jane Girdo [94114]
Sven-Olle Ekstrand [60234]
Jan Eriksson [27765]
Göran Nilsson [17206]
Björn Edvardsson [15757]
Johnny Pettersson [11666]
VP
12,97
7,03
IMP
33
23
Första halvlek
Östen Svantesson
Fredrik Jarlvik
Mats Holm
Siv Jarlvik
33
23
Hans-Olof Holmqvist
Johnny Pettersson
Björn Edvardsson
Göran Nilsson
Andra halvlek
0
0