Partnergarant tisdagar

PARTNERGARANT TISDAGAR
Våren 2024

Listan finns uppsatt i klubblokalen. Om du har förhinder att ställa upp som partnergarant den föreslagna dagen, se till att byta med någon annan. Notera bytet på listan i klubblokalen
Det viktiga är att det alltid finns en jourspelare.