Protokoll

Styrelsemöte Klippans bridgeklubb 21-08-18

Närvarande: Rune Gustafsson, Börje Ivarsson, Lars Häggqvist, Ingrid Olsson och Ronald Engström.
1. Rune hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppet.
2. Dagordning för mötet godkändes
3. Ekonomisk rapport. Det ekonomiska läget redovisades. I nuläget har klubben ca: 13200 kr i kassan. Styrelsen beslutade att från och med den 1 september höja avgiften per spelkväll till 50 kr. Nya kort för tio spelkvällar kommet att kosta 500 kronor från och med den 19 augusti. Priser vid tävlingar fortsätter att vara som tidigare.
4. Förslag för spelprogram hösten 2021 godkändes.
5. Förtäring ingår i spelavgiften vid spelkvällarna (kaffe, te och kaka)
6. Under övrigt togs frågan upp om hur vi ska hantera medlemmar från andra klubbar som anmäler sig till spel. När ska anmälan göras? Vilken turordning ska gälla när det blir fler anmälda än vad det finns plats för.
7. Mötet avslutades.

Vid protokollet Ordförande

Ronald Engström Rune Gustafsson