Styrelse

Namn Roll Kontakt
Peter Alm Ordförande 070-676 83 38
>>e-post
Mona Sigurdsson Vice Ordförande och trivselansvarig >>e-post
Katarina Svensson Kassör 0730-25 43 83
>>e-post
Helena Ervenius Sekreterare >>e-post
Katarina Freitag Ledamot >>e-post
Claes Lindh Ledamot >>e-post
Bibbi Johansson Suppleant >>e-post
Bengt Nordenhem Suppleant >>e-post

Utöver de olika styrelseuppgifterna har klubben även en utbildningsansvarig och det är Mona Sigurdsson, >>e-post .
Till representanter för Kalmarsunds BK i Kalmar Bridge är Anders Johansson och Olaus Olsson utsedda av Kalmarsunds styrelse. Kalmar Damklubb har utsett Stephanie Nyholm och Nittan Svanholm till sina representanter i Kalmar Bridge. Utöver dessa fyra föreslog valberedningen två stycken som även valdes och det är Bibbi Johansson och Suzanne Sandquist.