Om Kalmarsunds BK


Välkommen till Kalmarsunds Bridgeklubb och en av Sveriges finaste bridgelokaler! Vi finns på bottenvåningen i en av Kalmar Varvs gamla industrilokaler ute på Varvsholmen ett stenkast från Kalmarsund.

Kalmarsunds BK bildades den 1 juli 2010 genom ett sammangående mellan Kalmar BK och Färjestadens BK. Vi är ungefär 210 medlemmar (juni -22).

Vi har nu ingen partnerservice!!

Medlemskap

Medlemsavgiften är f.n. 380 kr/år varav 50 kr går till Kalmarsunds BK. 330 kr/år är avgift till Svenska Bridgeförbundet (SBF) och
Sydöstra Sveriges Bridgeförbund. Avgifterna betalas samlat in till SBF under juni-juli varje år. Inbetalningsavi följer med tidningen ”Bridge” i juni-numret varje år.
Man kan även vara stödmedlem i Kalmarsunds BK. Stödmedlemskap kostar 100 kr och man erhåller samma förmåner som ordinarie medlem. En stödmedlem kan dock inte representera klubben. Stödmedlemskap anmäls och betalas till kassören.

Spelavgifter

  • 50 kr för medlem i klubb ansluten till SBF. Kan vara högre vid enstaka specialtävlingar.
  • 90 kr för spelare som ej är medlem i klubb ansluten till SBF.

Privat spel i lokalerna

Kalmar Bridge har skrivit ihop ett regelverk för medlemmars användning av spellokalerna som gäller under coronapandemin, fr.o.m. 1 febr 2021 tills vidare. Dokumentet kan när som helst ändras. Uppdaterat dokument 7 juli 2021.