JK - möte 3 verksamhetsåret 2020/2021

Den 8 februari hade JK sitt tredje möte för verksamhetsåret 2020/2021. Här följer hela mötesprotokollet i pdf-fil samt därefter en kortare sammanfattning.

PDF-fil

Vid sitt senaste möte måste JK konstatera att vi och världen blivit fattigare, då Janne Malmström inte är med oss mer. Till Jannes minne har en insamling gjorts av BK Albrekts som kommer att resultera i en slags fond som ska stötta unga och nya juniorer i första hand. JK kommer att finnas med i arbetet med fonden.

Under jullovet erbjöds juniorerna att prova på att spela RealBridge. 2-4 bord spelade under 4 dagar. Peter Swensson har gjort en undersökning bland juniorerna om det finns intresse att fortsätta. Önskemålen är olika men växelvis kommer det att finnas både vardagar och helg att välja på.

JK har varit i kontakt med arrangörerna av Falkenbergsveckan för att undersöka möjligheten att arrangera JSM par där i sommar. Om boendet går att lösa på ett rimligt sätt är vi välkomna. Boendefrågan är under arbete.

Till sist diskuterade vi mentorskap för nya juniorer. Peter och Eva tänker vidare hur ett sådant erbjudande skulle kunna formuleras och genomföras på ett bra sätt. JK återkommer om detta.

Eva Abragi, ordförande JK