Magnus Göranssons Juniorfond

Fonden bildades våren 2014 för att hedra den bortgångne Magnus Göransson. En anonym bidragsgivare kontaktade SBF med sina idéer om hur fonden skulle upprättas samt förvaltas.

Magnus Göranssons Juniorfond har tillkommit till minnet av en stor bridgepersonlighet som under hela sin bridgekarriär spred glädje omkring sig. Genom sitt gemytliga sätt och sin generösa personlighet var han väldigt omtyckt och han var det levande beviset på att trivselbridge är ett begrepp som finns på alla nivåer inom bridgen.

Bidragsgivaren skänkte årligen under fem års tid 100.000 SEK till fonden med start 2014. Det första året (kalenderåret 2014) matchade bidragsgivaren dessutom allmänhetens gåvor till fonden med upp till 100.000 SEK utöver det ordinarie bidraget.

Vem kan ansöka om bidrag?

Allt som rör juniorbridge inom SBF kan vara berättigat bidrag. Allt från seriösa elitsatsningar till klubbar/privatpersoner som vill göra en satsning för att skaffa nya bridgejuniorer.

Var ansöker jag?

I formuläret nedan fyller du i er ansökan. Var gärna så utförlig som möjligt i din förfrågan. Ansökan skall ske minst 1 månad före arrangemangets/projektets start.

Förvaltning

Fonden förvaltas av Svenska Bridgeförbundet och dess Juniorkommitté, JK.

Bidrag

Vill du, eller kanske din klubb lämna ett bidrag är ni välkomna att göra det på BG 5666-0434

Magnus Göranssons juniorfond