Styrelse

Namn Roll Kontakt
Uno Andersson Ordförande 070-5569087
Bengt Brüning Vice ordförande 0702-963663
Dan Svensson Sekreterare 070-2881711
Mikael Peterson Kassör 0705103779
[n=] Ledamot
Dan Svensson Suppleant 070-2881711
Bo Lennart Karlberg Revisor 070-9561326 [e=28571
[n=] Revisorssuppleant 011-28677 [e=28571
Håkan Heggblad Webbmaster 0721-905990 >>e-post

Denna och följande text ska du ta bort när du redigerar sidan så att din styrelse syns i tabellen ovan.

Telefonnummer och e-postadress ligger av utrymmesskäl i samma kolumn. För att garantera att de hamnar på olika rader används en
speciell internetkod som du ser när du redigerar den här sidan.