Styrelse

Namn Roll Kontakt
Håkan Heggblad Ordförande 0721-905990
>>e-post
Bo Reinholdsson Vice ordförande 011-160675
Monika Magnusson Sekreterare 011-286776
Bengt Brüning Kassör 011-318868
Florence Ström Ledamot 0702-963663
Dan Svensson Suppleant 070-2881711
Anders Magnusson Revisor 011-132348 >>e-post
Bo Lennart Karlberg Revisorssuppleant 011-28677 [e=28571
Håkan Heggblad Webbmaster 0721-905990 >>e-post

Denna och följande text ska du ta bort när du redigerar sidan så att din styrelse syns i tabellen ovan.

Telefonnummer och e-postadress ligger av utrymmesskäl i samma kolumn. För att garantera att de hamnar på olika rader används en
speciell internetkod som du ser när du redigerar den här sidan.