Kontakt

Adress
Folkets Hus
Bergtallsgatan 13
305 64 Gullbrandstorp
Sverige
Kontaktperson
Görel Upphoff
Kontaktperson (ekonomi)
Görel Upphoff
Visa ruterkonto
Kontaktperson (tävling)
Peter Krug

Denna sida är tänkt att ge er lite ledtrådar beträffande de olika formateringsalternativ som finns i Bridge-IT. Innan sidan
publiceras för allmänheten kommer ni naturligtvis att ta bort allt detta och ersätta det med relevant information.

Utöver ledtrådarna nedan kan ni också läsa Kurs K - Klubbsidor som steg för steg går genom det du behöver veta för att
administrera dina klubbsidor.


Stor rubrik

Du får en stor rubrik genom att inrama rubriknamnet med ## och du skriver en liten rubrik genom att inrama rubriknamnet med ###

Mindre rubrik

Använd följande tabell för mata in kontaktpersonerna till din klubb. Notera att MID-alias används för att hämta namn och e-postadress
från medlemsregistret.

Namn Roll Kontakt
Peter Krug Ordförande 035-52544
>>e-post
Görel Upphoff Kassör 035-52938
>>e-post
Pelle Strömberg Webmaster 035-53887
>>e-post

Telefonnummer och e-postadress ligger av utrymmesskäl i samma kolumn. För att garantera att de hamnar på olika rader används en
speciell internetkod som du ser när du redigerar den här sidan.


I punktform

(Använd en * framför varje punkt)

I nummerordning

(Använd 1. framför varje rad)

  1. Tommy Andersson, ordförande, Tommy Andersson , 070-994 64 74
  2. Björn Andersson, kassör, Björn Andersson , 070-939 14 31
  3. BRENNING Tomas, Webmaster

Kontakta framförallt ordförande vid frågor.