Om Harplinge BK

HISTORIK

Harplinge Bridgeklubb bildades 1952 på Pensionat Vårhem i Haverdal. Styrelsen bestod av Sven Bohlet, Hartvig Fredin, Leif Ryding samt Eric Grahn. Efter en lyckad start med ett 40-tal spelare flyttade man året därpå till Hotellet i Harplinge, där spelet under 50-talet blev en stor succé.

Under 60-talet kom TV och bingo vilket fick bridgeintresset att minska. Klubben fick svårigheter då medlemsantalet sjönk, men genom nybörjarkurser kunde trenden vändas och under 70-talet blomstrade spelet åter upp. I slutet av 2010-talet upprepades historien och deltagarantalet vintertid sjönk oroväckande, men efter nybörjar- och fortsättningskurser spelas nu åter vid 8 till 15 bord.

Sedan mitten av 70-talet arrangerar klubben spel i Gullbrandstorps Folkets Hus på torsdagarna året om.

Medlemskap

Spelavgifter

Normalt 30 kronor, även vid simultan och vår/höst-silver.
Spelhäfte 300 kr för tio gånger kan betalas till postgiro 1980965-6 Harplinge Bridgeklubb.

Ordningsregler

  • Spelare, som skall delta i en tävling, skall vara på plats senast 10 minuter före start. Detta för tävlingen skall starta och sluta
    på utsatt tid.

  • Spelare uppmanas, för allas trivsel, att vara lågmälda när spel pågår.

  • Vid felaktigheter under spelet skall tävlingsledaren (TL) tillkallas. Döm ej själva.

Tävlingsformer m.m.

  • Vi rekommenderar användning av stopp- och alertkort. Regler för detta hittar Du på Svensk Bridges hemsida. Där kan Du också hitta
    information om tävlingsformer, handicapregler, mästarpoäng m.m.

Ändra personliga uppgifter

Klicka på Svensk Bridge i menyn (blå knapp). Där väljer Du Medlem och sedan Mina uppgifter (OBS Du måste vara inloggad).