Spelteknik

Spelövning

Hur spelar du denna 3-sangare med klöverdam ut?

kn53
Kkn4
KD9753
8
D64
E8753
E4
E75
3
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ö-V i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
1
Pass
2
Pass
2NT
Pass
3NT
Pass
Pass
Pass

Ja, ja, det hade nog varit bättre med 4 hjärter men nu blev det inte så. Nord räknade väl med att rutern skulle göra sig bättre i sang.

Hur ordnar du detta?

Rutern 3–2 ger lätt hemgång, så oddsen är ändå ganska bra. Och dessutom räcker det med fem stick i hjärter om rutern konstrar.

Det gäller emellertid att ta korten i rätt ordning. Ruterkung och ruteress visar om färgen bryter. Gör den inte det, slår du hjärtermasken med knekten.

Börjar du ruterbehandlingen med esset, är du på fel hand för att hantera hjärtern på bästa sätt när du upptäcker att rutern sitter 4-1.