Budteknik

Ett resonemang om lönsamhet

I tisdags fick Öst ta ställning till detta läge med alla i zonen:

Väst
Nord
Öst
Syd
2
Pass
Pass
Dbl
Pass
?

Östs hand var denna:

K KD74 10986 D1098

Hur tänker du som Öst?

Låt säga att Väst har en minimihand med 12-13 hp. Trots ditt dubbla hjärterhåll är det långt till nio stick i 3 sang. Du har med all säkerhet två stick i trumf i ett hjärterkontrakt och en av de svarta honnörerna bör också ge utdelning. Till detta kommer en mycket trolig spaderstöld. Du har alltså förmodligen fyra stick i 2 hjärter och nog bör väl Väst ha åtminstone två?

Eftersom redan en straff =200 slår alla delkontrakt behöver du bara passa för att få en bra bricka.

Men om Väst har bättre ställt då, så att 3 sang är hemma? En 16-poängare hos Väst ger kanske inte mer än tre stick i defensiven och 500 räcker inte för att slå 3 sang.

Tänk då så här. Din bästa tillgång är hjärterna. De ger garanterad utdelning i ett hjärterkontrakt men inte säkert i 3 sang. Har Väst exempelvis singel. vägrar Nord korrekt att sätta i esset i första stick och sedan är den andra hjärterhonnören värdelös.

Ett straffpass är nästan alltid rätt.

Ett rätt vanligt budläge

För en tid sedan hanterades uppenbarligen detta budläge väldigt olika:

Väst
Nord
Öst
Syd
1
1
2
?

Av resultaten att döma har inte alla koll på hur det lämpligen hanteras.

Med trumfstöd har vi 2, 3 (spärr) och 3 (konstruktiv höjning) att tillgå.

Utan trumfstöd då?

Låt oss börja med att fundera över vad D ska betyda. Kan du komma på en rimlig hand som gör 2 dubblade ruter till ert bästa kontrakt?

Nej, tänkte väl det. Det logiska är därmed att det är en upplysningsdubbling, som visar intresse för de båda objudna färgerna. Ditt minimum bör vara ungefär detta:

Dknxx Dx xx Kknxxx

Du kan också använda dubblingen som inledning om du vill kräva till utgång:

Dkn10xx x Exx EKxx

Över partnerns svar ångar du då på med ett spaderbud.

För att direkt bjuda en av de svarta färgerna bör du ha egen inklivsstyrka och 6-korts- eller bra 5-kortsfärg, t.ex.

Dkn10xxx x Exx knxx

2 är alltså inte något kravbud.

Därmed återstår 2NT. Det tycker jag ska vara en naturlig utgångsinvit:

Dknx xx Ekn10 EDxxx