Funktionärsvästar

Efter önskemål från flera av landets klubbar som sett de västar förbundet använder under bridgefestivalen har sådana tagits fram av Bridgeförlaget.

Följande västar är framtagna:

  • TL Guld, steg 3 (Går ej att köpa ¤)
  • TL Silver (kan köpas av de som har uppdaterad silverlicens)
  • TL Brons (kan köpas av de som har uppdaterad bronslicens)
  • Funktionär

¤ = Västen delas ut gratis som premie från förbundet till de som lyckats ta sin Steg 3 licens.

Framsida
Framsidan på västen har förbundets logotype broderat. Ryggen har texten TL eller Funktionär.

Tryck i guldfärg för licensierade steg 3 TL

Västen är blå/svart eller beige. I övrigt liknar den en fiskeväst och är full med praktiska fickor för allt från anteckningsmaterial till lagböcker, pennor, telefoner mm.
Baksida

Priset på västarna är 350 kronor och säljs via Bridgeförlaget.
Se Bridgeförlagets hemsida för mera information.

Funktionär