Styrelse

Styrelsen tillträdde vid årsmötet 2023-10-24.
Sidan senast uppdaterad: 2023-10-25.

Namn Roll E-post Telefon
Carl Ragnarsson Ordförande 070-678 28 90
Roger Hilmersson v ordf 070-319 36 42
Lars Lövgren Kassör 070-544 68 39
Lars Jacobson Sekreterare 070-810 45 60
Anna Björling Ledamot 073-024 80 64
Erik Fryklund Ledamot 072-016 78 69
Eva Hydén Suppleant 076-311 73 02
Martin Lindfors Suppleant 070-264 08 01