Färgkoder

FÄRGKODNING VID INMATNING AV MID I RUTER

För att vid inmatningen av MID i Ruter se spelarnas status finns en färgkodning till hjälp:

Färg Betydelse
1 Röd Ej medlem
2 Grön Borttagen
3 Blå Avliden
4 Violett Ej erlagt medlemsavgift
5 Orange Handicap 52
6 Gul Medlemsnummer = Parnummer