Klubbnyheter

Sammanställningen visar ett medelresultat av de 5 bästa tävlingarna i procent. Samtliga resultat redovisas för vecka 2.

Sammanställningen visar ett medelresultat av de 5 bästa tävlingarna i procent. Samtliga resultat redovisas för vecka 1.

Sidan kommer i första hand att nyttjas som redovisning av de tävlingar som vi arrangerar utanför Sverige.