Klubbnyheter

För info se bifogad inbjudan

För info se bifogad inbjudan

Antal deltagande par i klubbens tävlingar kan vara max 28 par.

Lär dig grunderna i bridge så att du kan spela på klubben, nätet eller hemma med vännerna. Vi startar tisdagen den 10 januari klockan 13:30 i klubblokalen på Eriksgatan 12.

Grönt kort för 400 kronor
Ändring från första januari 2023 på grund av kostnadsökningar
Kortet kostar 400 kronor och berättigar till spel 10 gånger
(tidigare 12 gånger).