Klubbnyheter

Härmed kallas till årsmöte måndagen den 28 september på Armeria med samling kl 17.00.

Rösträtt under årsmötet förutsätter inbetald medlemsavgift av medlem och stödmedlem senast dagen före årsmötet.

Evigt unge herr Kjell Bornhager vann mycket knappt över Gunilla Lundskog och Lars G Svensson. Kjell hade den då(r)liga smaken att skicka ner sin hustru Bodil till fjärde plats.

GRATTIS Louise Grandinsson till vinsten i både handicap och scratch.

Vi flyttar vårt spel till Bäckagårdens matsal Nyvångsvägen 1 i Skanör (vår gamla lokal måste tas i anspråk av skolan på grund av sanitära problem)
Egen pausfika medtages som vanligt och avnjutes i en närliggande lokal (Vävstugan)

Dags att betala medlemsavgiften

Vårligan 2019 avslutades den 27 maj
Gunilla Lundskog och Lars G Svensson vann Scratch med endast 1/2 poäng före Bodil och Kjell Bornhager. Som ensam femma kom Junot Delcomyn 1/2 poäng efter Bodil och Kjell.

Nu har klubben Bankgiro, 862-8505, som vi önskar att alla medlemmar använder för betalning av 10-kort och andra insättningar. Swish, 123 673 64 41, som främst är avsett för gäster och spelare som inte investerat i 10-kort

För att minimera hantering av småpengar kommer vi att tillämpa klippkort fr.o.m. måndagen den 14 januari. Tio-kortet kostar 300 kr. Kortet köper Du kontant innan spel tills vidare. Framgent kommer Du att kunna betala via bank som vanligt.

Sidor