Spela bridge på internet

Bridge på internet blir allt vanligare och det kommer en hel del frågor till kansliet. Här följer information om de vanligaste spelplatserna samt lite förklaringar av förkortningar och uttryck man stöter på när man spelar på internet.

Den största och mest populära platsen för spel heter BBO (BridgeBaseOnline) , för att spela här går ni in på denna sida och följer instruktionerna.

Funbridge är en allt populärare plattform för spel via mobiltelefon och padda. I samarbeta med Svenska Bridgeförbundet har de också lagt in förbundets kursmaterial Spela bridge 1-4 som gratis interaktiv bridgekurs.

Om du vill använda en app i din mobiltelefon finns en ny app på engelska som heter Synrey. Där går det att spela Whist (trick taking bridge), Minibridge, och vanlig bridge, både mot robotar och människor. Följande dokument från Juniorlådan beskriver hur det går till: 3.8 … Spela bridge på din smartphone (Synrey)

SWAN är det övervägande spelare från de nordiska länderna.
Mer om SWAN finns här.

OK Bridge är ytterligare en sida. På OK Bridge kostar det till skillnad från de andra sidorna pengar att spela.

På SWAN kommunicerar man utan några större problem på svenska men vid övriga tävlingar på BBO och på OK Bridge är det engelska som är det officiella språket. Nedan finner du en del vanliga bridgetermer.

Vanliga bridgetermer vid internetbridge

Förkortning Hela ordet översättning
s,h,d,c el. sp,h,d,cl Spades, Hearts, Diamonds, Clubs Hejsan, Spader, Hjärter, Ruter, Klöver
N, S, W, E North, South, West, East Nord, Syd, Väst, Öst
NT No Trump Sang
- Trumps Trumf
- Suit, Suit Contract Färg, Färgkontrakt
M Major Högfärg
m Minor Lågfärg
- Bid, Call Bud
V Vulnerable Röd zon ( I zon)
NV Non Vulnerable Grön Zon ( ozon)
- Dealer Giv
- Declarer Spelförare
- Defenders, opponents Försvarare, motståndare
- Dummy Träkarl
CC Convention Card Systemdeklaration
- Player Spelare
- Contract Kontrakt, Slutbud
- Partscore Delkontrakt
- Strong Stark
- Weak Svag
- Void Renons
- Single, Singleton Singel
- Doubleton Dubbelton
- Honor Honnör (E, K, D, Kn )
Hcp High card points Honnörspoäng
Dp Distribution Points Fördelningspoäng
- Invitational Invitbud
D Double Dubbelt
To Takeout Double Upplysningsdubbling
Ro Redouble Redubbelt
- Forcing Krav
Fg Forcing to game Utgångskrav
F1 Forcing one round Krav för en rond
- Lead Utspel
- Trick Stick
TD Director Tävlingsledare
- Deck Kortlek
Sac Sacrifice Offring
- Set Straff I kontraktet
- Small card, spot card Hackor
- Claim Begära, oftast resten av sticken

Pdf-fil för utskrift av ordlistan

På de här sidorna ”pratas” det en hel del, och ofta med hjälp av förkortningar. här följer en del vanliga förkortningar.

Förkortningar vid internetchat

Förkortning Hela ordet översättning
Hi Hi Hejsan, Tjenare
Ty Thank You Tackar
glp Good luck partner Lycka till partner
wdp Well done partner Bra gjort partner
vwdp Very well done partner Mycket bra gjort partner
nto Nice try opponents Bra försök motståndare
wdo Well done opponents Bra gjort motståndare
brb Be right back Kommer snart tillbaka
gtg Got to go Måste sluta nu

Det finns fler uttryck, detta är ett axplock av de vanligaste.

Något man bör tänka på är att inte skriva med stora bokstäver, det anses som att skrika och kan uppfattas som störande. Vidare är inte alltid uppförandet så bra hos spelarna på Internet, ta inte illa vid er!
Det är mycket enklare för folk att ”ryta till” när de sitter vid en dataskärm och emellanåt sätts det normala uppförandet åt sidan. Trevligt nog brukar de svenska och även de andra nordiska spelarna sköta det här alldeles utmärkt. Pröva er fram och var inte rädda för att sätta er vid ett bord, bli inte förvånade om ni inom kort skaffat er bridgevänner från hela världen!