Medlemsinformation från BK Zonen

Verksamheten

Önskemål att starta upp verksamhet på klubben igen så snart dagens kraftfulla restriktioner lättas har inkommit till klubbstyrelsen. Dvs om restriktionerna är i nivå med de vi hade under hösten eller liknande så bör verksamheten starta igen.

Från styrelsens sida är vi, som vi nämnt tidigare, restriktiva till att starta verksamheten under dessa förutsättningar. Dock är klubben en demokratiskt styrd förening så om intresset är stort att starta upp tidigare än vad styrelsen egentligen är bekväma med så får vi se över möjligheterna till det. Dock måste någon/några ta på sig ansvaret att vara tävlingsledare/spelvärdar/städa lokalen osv, då Boel och övriga i styrelsen inte känner sig bekväma med att ställa upp och anordna live-bridge.

BBO

Klubben har skaffat behörighet att anordna tävlingar på BBO. Tidpunkt för första tävling är dock ännu ej satt men tävlingar kommer troligen att hållas på onsdagseftermiddagar. Alla som är intresserade av detta bör höra av sig, Mail kan skickas till boelhall48@gmail.com eller ringa Boel på nr 0732319148. Du som har ett konto på BBO vet ju redan hur det fungerar. Du som ännu inte provat på detta kan höra av dig så hjälper vi dig igång.

Funbridge

Klubben anordnar två tävlingar i veckan på Funbridge:
Måndagar: 20 brickor med partävlingsberäkning
Fredagar: 16 brickor med lagtävlingsberäkning
Det brukar vara ungefär 25 spelare per tävling som deltar och lösenord för att komma in på måndagstävlingen är ”bkztbg” medan fredagstävlingen kräver inget lösenord.

Onlinetävlingar

Onlinesvenskan: Klubben har ett deltagande lag i division 2A. Se här för tabell

BBO Skåneserien Open: Klubben har två deltagande lag,
Zonett i division 1 Se tabell här
BK Zonen 3 i division 2 Se tabell här

Med förhoppning om snart återseende vid de gröna borden!
Styrelsen BK Zonen