Läget inför hösten

Välkomna åter

Nu ökar spelandet på klubben successivt. Vi har kommit igång med våra lagserier - Internligan och Helsingborgsligan, vi har också genomfört vår första onsdagstävling på mycket länge. På onsdag startar våra kurser igen, så vi börjar närma oss något som liknar tiden före pandemin.

Vi har också tagit bort kraven på föranmälan till våra tävlingar på måndagar och torsdagar, och snart hoppas vi också att kunna servera mackor till fikan. Även om det kommer allt fler lättnader i restriktionerna måste vi ändå vara försiktiga, faran är absolut inte över ännu. Vi räknar dock med att alla idag är så vana vid att hålla avstånd, så det bör inte vara något problem.

I slutet av september räknar vi också med att kunna ta bort bordskryssen, vilket ger en bättre social känsla och upplevelse.

Tänk dock fortfarande på att:

  • följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • det viktigaste av allt är, att du inte kommer till klubben om du känner dig det minsta sjuk. Tänk på dina kompisar.
  • tänka efter om du nyligen träffat någon som kan ha smittat dig. Att själv vara vaccinerad är ingen garanti för att du inte kan bära smittan.
  • när du kommer till klubben, så tvätta gärna händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder och sprita händerna. Samma sak i samband med fikapausen. Handsprit finns utställt på flera ställen.
  • om du varit ute och rest så var extra försiktig, inkubationstiden är 14 dagar.

Till sist utgår vi ifrån att våra kloka medlemmar har vaccinerat sig när man kommer till klubben i höst.

Hälsningar
Styrelsen
BK Tre Sang