Hur mycket kostar spelavgiften?

Per Tävling Spelavgift för normala tävlingar är 55 kr kontant. Du kan även betala för ett klippkort som gäller för 10 tävlingar och kostar 525 kr, väldigt praktiskt för de som spelar frekvent. Detta förhandsbetalas via klubbens plusgiro 27 67 75-4. I samband med återhämtningen efter pandemin är klubbens ekonomi något ansträngd. Om du vill lämna ett bidrag så betala 700 kr istället, då får du ett klippkort i avvikande färg.

Höst- och vårsilvertävlingar Höst- och vårsilver kostar 1,5 markeringar på rabattkortet eller 85 kr kontant.

Silvertävlingar Silvertävlingar kostar dubbel avgift, alltså 2 markeringar på rabattkortet eller 110 kr kontant.

Klubbmästerskap Vid klubbmästerskap har vi fritt spel för våra egna medlemmar såvida det inte samtidigt är en silvertävling. Då gäller halv silveravgift enligt ovan, det vill säga 1 markering eller 55 kr kontant.

Simultantävlingar och Allemanskval Inga påslag vid simultantävlingar och Allemanskval. Klubben står för den extra kostnaden.

Juniorer Spelavgift för juniorer: gratis. Undantag kan gälla vid vissa ”större” tävlingar.