Styrelse, revisorer och valberedning

Namn Roll Kontakt
Erik Hülphers Ordförande 0768-87 16 26
>>e-post
Anita Brundin Sekreterare 0731-40 10 53
>>e-post
Lotte Ståhl Kassör 0709-71 39 74
>>e-post
Ulla-Maija Johannesson Ledamot 0708-69 73 13
>>e-post
Anders Åkesson Ledamot 0733-84 96 89
>>e-post
Björn Stålfors Ledamot 0739-95 70 22
>>e-post
Eva Kerstin Holmquist Ledamot 0733-44 44 88
>>e-post
Rolf Carlsson Revisor 0733-10 55 10
>>e-post
Lage Engebo Revisor 0723-32 06 26
>>e-post
Jens Jensen Valberedning, sammankallande >>e-post
Inger Larsson Valberedning >>e-post
Rolf Carlsson Valberedning >>e-post