Styrelse, revisorer och valberedning

Namn Roll Kontakt
Erik Hülphers Ordförande 073-515 04 32
>>e-post
Anita Brundin Sekreterare 073-140 10 53
>>e-post
Jens Jensen Kassör 073-314 48 20
>>e-post
Ulla-Maija Johannesson Vice ordf. 076-212 04 98
>>e-post
Conny Andersson Ledamot 072-943 23 73
>>e-post
Håkan Nilsson Ledamot 070-591 04 27
>>e-post
Lennart Tukia Ledamot 070-826 83 73
>>e-post
Rune Karlsson Revisor 076-590 66 01
>>e-post
Knut Jönsson Revisor 076-780 78 75
>>e-post
Margareta Mårtensson Valberedning, sammankallande >>e-post
Inger Larsson Valberedning >>e-post
Per-Einar Larsson Valberedning >>e-post