Styrelse

Namn Roll Ansvar Kontakt
Hans Åkerman Ordförande Helgtävlingar, MP lag 070-3774201
Odd Stokka Vice ordförande Lokal, Tävlingsansvar Allsvenskan 070-397 85 60
John-Ivar Nordin Kassör Ekonomi 070-226 76 83
Sören Vintheimer Ledamot Sekreterare, kontakt mellan partävlingar och styrelse |072-2322975
Ann-Charlotte Nilsson Ledamot TL ansvarig, schemaläggning, mentorsbridge 070-559 43 44
Lena Jensen Stokka Ledamot Café |070-5826411
Conny Gustafsson Suppleant 070-309 41 70
Peder Öberg Suppleant 070-689 12 62