Kontakt

Adress
Moritzvägen 2
903 42 Umeå
Sverige
Kontaktperson
Hans Åkerman
Kontaktperson (ekonomi)
John-Ivar Nordin
Visa ruterkonto
Kontaktperson (tävling)
Ann-Charlotte Nilsson

Telefon

Ring
Odd Stokka 070-397 85 60

E-post

BK Björkens styrelse
Utbildningsgruppen
Tävlingskommittén
Webmaster

Besöksadress

Moritzvägen 2
903 42 Umeå

Giro

Postgiro: 422124-8
Bankgiro: 5073-1983