Klubbnyheter

Anmälan via hemsidan eller på anslagstavlan i loklen

Kravet för deltagande är att man lärt sig spela/har slutfört sin första nybörjarkurs 1 juli 2021 eller senare och är medlem i Svenska Bridgeförbundet.