Dagstegen

Tävlingen spelas med 12 brickor per match. Två matcher per gång. Vinnande lag flyttar upp ett steg och förlorande lag flyttar ned ett steg. Om båda lagen får[u] samma imp[/u] förklaras hemmalaget som segrare. Efter 4 och 8 och 12 ronder görs rockader vid bord 3 och 6 och 9. Detta för att blanda om lagen.
Det lag som samlar mest VP vinner tävlingen.
Laget får bestå av valfritt antal spelare och varje spelare får spela i olika lag. Dock får inte lagkaptenen inte spela i något annat lag än i sitt eget.
Tävlingen spelas med HCP. Detta för att utjämna, eller i alla fall försöka utjämna, spelstyrkeskillnader mellan lagen som deltar i tävlingen. Handicapsystemet baseras på den vanliga månadsuppdateringen
Ett lags snitthandicap beräknas utifrån medelvärdet av samtliga spelare handicap i laget. Ett lags handicap anges med två decimaler. De båda lagens snitthandicap jämförs. Skillnaden mellan lagens handicap multipliceras med 1,4 och dess heltal utgör nu det antal imp, som det sämre laget får i handicap i den aktuella matchen.
Exempel. Lag A har handicap 25,63 och Lag B har handicap 48,88. Differensen mellan lagen är 23,25. Denna differens multipliceras med 1,4, dvs handicapet som lag B får är 32,55 imp eller 32 imp i matchen.

Säsong Beskrivning
Hösten/Våren 2019-2020
Hösten/våren 2017/18
Hösten/Våren 2015/2016
Hösten/våren 2014/2015
Hösten/våren 2016/2017
Hösten/Våren 2013/2014
Hösten/Våren 2012/2013
Hösten/Våren 2011/2012
Hösten/Våren 2018/19