Klubbnyheter

Nu har ett nytt år startat men tyvärr är pandemin högst aktuell och verksam och vi får samlas max 8 personer.
Därför skjuter vi på årsmöte tills vidare och återkommer senare med datum för årsmöte och eventuellt bridgespel.

Alla i vår klubb längtar säkerligen tillbaka till de gröna borden.

Hösten står och knackar på dörren, skolorna börjar och många återgår till arbete.
”Klicka på texten.”

Styrelsen i BK Örjan har beslutat att göra ett speluppehåll
fr.o.m. 20/3 p.g.a. Coronaviruset.
Uppehållet gäller tills vidare.

Detta är BK Örjan nya hemsida.