Frågor och svar kring PBN-filer och mästarpoäng

Här kommer några relevanta frågor och svar inför övergången till nya mästarpoäng baserat på PBN-filer. Läs mer i den ursprungliga nyheten från augusti.

Hur lägger jag upp PBN-filen från en halvlek i lagtävling utan att den MP-rapporteras?

Detta har diskuterats på forumet. Lösningen är följande nya tävlingstyper, där ingen av dem genererar vare sig mästarpoäng eller uppdatering av handikapp:

  • Par > Inga mästarpoäng
  • Lag > IMP över fältet
  • Individuell > Inga mästarpoäng

Hur snabbt är det tänkt att förbundet rapporterar mästarpoäng efter
PBN-filen skickats till BIT?

Nästa vardag. Om det blir på morgonen eller framåt lunch återstår att besluta. Tanken är ju att många klubbar rapporterar på kvällen och sedan tittar spelarna på resultat till morgonkaffet, så vi kanske ska invänta eventuell omrapportering. Beslut: Kansliet har beslutat att utföra MP-rapporterna kl 10.00 varje vardag.

Om man hinner ta bort filen och skicka en ny PBN-fil, fortsätter
”nedräkningen” eller börjar den om?

Vi har ingen automatik i rapporteringen, utan det sker manuellt på kansliet nästa vardag, så om frågan rör running scores i till exempel guldtävlingar så är det riskfritt.

… eller har ni lyckats se till så att detta inte kan ske förrän man spelat
lika många brickor som man angett att man ska spela i tävlingen?

Samma här. Se ovan.

Om klubben deltar i en simultantävling kan vi då inte lägga upp
resultatet via PBN-fil i BIT eller kommer det finnas ett ”simultan/ej
MP”-val i tävlingstyp?

Alla tävlingar ska rapportera via PBN. Det finns ett nytt val (se nedan) som klubbarna ska välja när de deltar i simultantävlingar. Sedan kommer logiken på kansliet att avgöra vilken tävling som ger mästarpoäng respektive inte. Se längst ned om kommande simultanprojekt.

  • Par > Simultan > Deltävling

När klubben arrangerar årsmötessilver kommer vi alltså inte kunna lägga upp resultat via PBN i BIT på vår hemsida utan måste länka till distriktet på något sätt?

Det är korrekt. PBN-filen måste rapporteras på distriktsförbundets hemsida. Det är inget som hindrar klubben att lägga upp tävlingen i sin egen kalender, men då kan inte PBN-filen rapporteras även till den tävlingen. Där ska endast en länk läggas till distriktets tävling. Alternativet är att använda Par > Inga mästarpoäng på klubben samt även rapportera tävlingen på distriktets hemsida.

Om vi rapporterar en tävling med HCP men har inställningen höstsilver i BIT, vilken inställning har prioritet?

”HCP” gör att både hcp- och scratchlistor visas på hemsidan. ”Höstsilver” gör att mästarpoängen delas ut enligt gällande regler, dvs endast utifrån scratchlistan. Det senare valet har alltså prioritet.

… och kommer BIT visa HCP/scratch-valet trots att höstsilver inte ”får” spelas med hcp?

Eftersom mästarpoängen rapporteras utifrån scratchlistan enligt gällande regelverk är detta inget problem.

Fler frågor…

kommer garanterat att dyka upp. Läs mer i den ursprungliga nyheten från augusti.

Simultanprojektet som nämndes ovan

På sikt kommer ett simultanprojekt att initieras. Klubbarna kommer att använda nya tävlingstypen. Förbundet har ett annat alternativ med ”Total” på slutet. Kombinationen av tävlingstyp och datum kommer att knyta ihop deltävlingarna med totalen och göra det lättare att distribuera givfiler och rapportera mc2-filer.

Vi långt ifrån den lösningen, men kanske vi har en julklapp till klubbarna till jul (fast inte just denna jul…).