Klubbnyheter

Från 1 juli höjs priset för inköp av enstaka spelkuponger till 70 kronor.
Inköp av 5 kuponger kommer att kosta 300 kronor.

Från och med 11 september höjs spelavgiften till 60 kronor.
Tidigare inköpta spelkuponger gäller som vanligt.

Hej!
Vi har nu prövat att dela ut sammanlagda priser efter respektive termins slut.
Eftersom det blev mera arbete än vi hade räknat med kommer vi nu att sluta med detta. Från och med juni gör vi på följande sätt.

Vi kallar till årsmöte den 15 november i Bridgens Hus med start kl. 17.30.
Välkomna!
Möteshandlingar kommer att läggas in under rubriken Årsmöte.

Vi har under en tid tidigarelagt starten för bridgespel på måndagar.
Eftersom detta till alla delar inte har fallit väl ut återgår vi från den 18 oktober till att starta 18.30.
Välkomna

Vi kommer från och med 13/9 att tidigarelägga starten på våra måndagstävlingar.
Starttiden kommer att framgå vid inbjudan till respektive tävling.

Från och med HT 2021 kommer vi inte att dela ut priser efter tävlingens slut.
Alla spelare, som placerar sig i toppskiktet, kommer att få ett tillgodohavande, som ökas på allteftersom terminen fortskrider.

Ber att få citera Sveriges Bridgeförbund,
”Vivianne Norling och Pär Ljungquist från Askims BK vann SM Par Mixed och får så småningom hänga 2021 års guldmedaljer runt halsen”.
Stort GRATTIS till Vivianne och Pär!

Detta är Askims BK nya hemsida.