DM Par Hcp 30+

DM Par Hcp 30+ inrättades som en ny tävlingskategori förra verksamhetsåret (2022/2023) och kommer att arrangeras också 2023/2024.

Den vänder sig endast till spelare som har ett spelhandikapp som är 30 eller högre vid anmälningstidens utgång (18 mars 2024).

Tävlingen utgör också kval till finalen i SM Par Hcp 30+, vilken spelas under Bridgefestivalen 2024 i Örebro.

Varför SM Par Hcp 30+?

En del av SBF:s strategiplan är det ska finnas Tävlingar för alla.

Under de senaste åren har ett flertal distriktsförbund vittnat att det blivit allt svårare att locka deltagare till sina DM-tävlingar (tillika SM-kval). Ett av de skäl som förts fram är att det i första hand är spelarna med något högre handikapp som är svårövertalade att ställa upp. Inte så få av dem upplever sig vara mest ett slags utfyllnad för att kvaltävlingen på distriktsnivå ens ska kunna bli av.

Införandet av kategorin SM Par Hcp 30+ är ett första försök från SBF:s sida att skapa separata mästerskapstävlingar för de spelare som har ett något högre handikappvärde.

Hur går det till att kvalspela inom ÖMBF?

ÖMBF anordnar simultan direktfinal på flera orter runt om i distriktet lördagen den 23 mars 2024. Simultanheat måste innehålla minst 11 par för att arrangeras, i annat fall erbjuds par anmälda till det aktuella heatet plats i annat heat.

Heat och anmälan sker på denna sida.

Vem får delta?

Båda spelarna i paret måste vid tidpunkten för anmälningstidens utgång (18 mars 2024) ha ett spelhandikapp som är 30 eller högre.

Får jag som har 30+ i handikapp delta i de ”vanliga” DM/SM-tävlingarna också?

Ja, självklart!

SM Par Hcp 30+ är en helt separat tävlingskategori - den utgör inga som helst hinder för spelare med 30+ i handikapp att ställa upp också i de traditionella DM/SM-disciplinerna. Den ska ses som ett komplement till dessa.

Om mitt handikapp är lägre än 30 efter anmälningstidens utgång, får jag delta då?

Det som är helt avgörande är spelarens spelhandikapp vid tidpunkten för anmälningstidens utgång till deras första kvaletapp, som i ÖMBF:s fall till den simultana DM-finalen. Om spelarens spelhandikapp den 18 mars 2024 är 30 eller högre får spelaren delta, även om dennes handikapp krupit under 30 fram till tävlingsdagen den 23 mars.

Likaså, om en spelare som deltagit i DM-finalen sänkt sitt spelhandikapp till under 30 när det blivit dags för SM-final, får vederbörande ändå delta i SM-finalen, eftersom det är spelhandikappet vid anmälningstidens utgång (för ÖMBF: 18 mars 2024) som är avgörande.

Hur anmäler man sig till tävlingen?

Tillgängliga heat och anmälan till dessa - se denna sida.

Spelas tävlingsetapperna med eller utan handikappberäkning?

Samtliga tävlingsetapper (också SM-finalen) spelas med handikappberäkning och det är resultatet inklusive handikapp som utgör grund för vidare avancemang till SM.

Vid uträkning av aktuell tävlingsetapp, är det spelarens spelhandikapp vid tillfället för tävlingsetappen som är beräkningsgrundande - se exempel nedan.

Exempel
I dfb X arrangeras en direkt DM-final, d.v.s. utan föregående klubbkval. Paret A - B anmäler sig till DM-finalen, vilken spelas den 23 mars 2024. Anmälningstiden går ut den 18 mars 2024.

Den 18 mars har spelare A spelhandikapp 32,21 och spelare B 38,41. Vid tidpunkten för DM-finalens genomförande (23 mars) har spelare A sänkt sitt spelhandikapp till 28,46, spelare B har spelhandikapp 37,28.

  • Paret får delta, eftersom det är spelhandikappet vid anmälningstidens utgång till deras första kvaletapp tillsammans - som här råkar vara DM-finalen - som avgör.

  • Beräkningsgrundande för DM-finalen är emellertid de båda spelarnas spelhandikapp vid tävlingstillfället för aktuell tävlingsetapp. I exemplet alltså 28,46 respektive 37,28.

  • Om paret sedan kvalar in till SM-final, är det de båda spelarnas spelhandikapp vid tävlingstillfället för SM-finalen som är beräkningsgrundande.

Vilka mästarpoäng delas ut i tävlingen?

  • I klubbkval utdelas bronspoäng utifrån ordinarie hcp-bronspoängsskala för aktuellt parantal.

  • I DM-final utdelas bronspoäng utifrån full bronspoängsskala för aktuellt parantal. Därutöver erhåller de tre främsta paren silverpoängbonus enligt skalan 10-5-3. Bonus utdelas endast ifall DM-finalen omfattar minst 40 brickor.

  • I SM-final utdelas bronspoäng utifrån full bronspoängsskala för aktuellt parantal. Därutöver erhåller de fem främsta paren silverpoängbonus enligt skalan 30-20-15-10-5.

För samtliga tävlingsetapper gäller att mästarpoäng utdelas endast utifrån slutresultatet inklusive handikapp, inga för scratchresultatet.